Posláním HotBelly s.r.o. je pomoci firmám zaměstnávat lidi naplno a s lidským přístupem, zároveň využít jejich schopnosti, profesionální znalosti a potenciál těchto zaměstnanců a to vše pro splnění obchodních plánů a cílů. Jsme připravení nejen pomoci vytvořit společnost, ale v dané společnosti také vytvořit pracovní tým. Tým, který bude na profesionální úrovni v rámci zkušeností a znalostí a ve kterém budou členové sdílet společné nadšení a cíle.

Vyhledávání kandidátů tvoří tři hlavní kombinace vyhledávacích postupů:

  1. Využití aktualizované databáze uchazečů.
  2. Inzerce ve vybraných periodikách a internetové síti.
  3. Přímé vyhledávání z dalších zdrojů nebo v klientem navrhovaných společností.

Výběr kandidátů je důležitým prvkem, na který klademe důraz a spočívá v:

  1. Prvotní filtrování podle životopisných údajů
  2. Specifická interview na základě požadovaných otázek zadaných klientem.
  3. Získávání dalších odborných údajů ve formě speciálně vytvořeného odborného dotazníku.
  4. Psychologicko – osobnostní testy (jen na základě požadavků klienta).
  5. Získání a ověření referencí na požádání klienta