• Společnost HotBelly s.r.o. se zabývá zprostředkováním práce na českém trhu.

    Hlavní činností je vyhledávání lidí pro naše klienty na příslušné pracovní pozice. Naše společnost je držitelem povolení na zprostředkování práce. Klíčem k oboustranně pozitivní spolupráci jsou znalosti potřeb našich klientů, jejich firemní kultury, pracovního týmu a dalších významných faktorů díky kterým dokážeme svoje služby šít na míru.

    Naši specialisté Vám kromě vysoké profesionality nabízejí také individuální přístup a atmosféru přátelské spolupráce. Rozumíme tomu, jak je důležitý výběr potenciálu a zkušeností uchazečů na danou pozici. Výsledkem naší profesionality je zpravidla dlouhodobá spolupráce založená na vzájemné důvěře, která respektuje a prosazuje zájmy našich klientů.